piatok 17. apríla 2015

Ovplyvňovanie - dvojdňový intenzívny tréning

Na ovplyvňovanie ako stratégiu, ktorú využívajú nielen obchodníci a manažéri sme sa zamerali z dôvodu jej narastajúceho zneužívania a nesprávnej interpretácie.

V spolupráci s Heuristic management sme vytvorili koncept dvojdňového intenzívneho tréningu, na ktorom vás verbálnou a neverbálnou zložkou stratégie ovplyvňovania povedú profesionálna fashion koučka spolu s odborníčkou v oblasti HR.

Tréning je vhodný pre každého, kto komunikuje s interným alebo externým klientom. Počet miest je obmedzený, preto si to svoje rezervujte už dnes!