štvrtok 5. marca 2015

Lubitsa Styling pre HN

Na Slovensko prichádza nový trend - dôraz na neverbálnu komunikáciu. V spolupráci s koučkou Veronikou Lukáčovou z Heuristic Management sme sa pozreli na Štyri veci, ktoré vám môžu pokaziť prezentáciu. 

Ako veľmi dokáže pomôcť a ako veľmi dokáže ublížiť výber outfitu pri prezentácií vašich myšlienok sme vám načrtli v 42. čísle Hospodárskych novín dňa 3.marca 2015.Pre tých, čo sa nestihli dostať k tlačenej verzií, prinášame vyjadrenia našej stylistky a fashion koučky Ľubice Jakušovej a koučky z Heuristic Management Veroniky Lukáčovej práve v tomto poste:

1.       „Umelá hmota“
Veronika: Človek pôsobí neautenticky, lebo sa snaží napodobniť spôsob niekoho, kto je považovaný za úspešného alebo za autoritu.  Tým, že nie je takým, za akého sa vydáva, je pre druhých nepresvedčivý a ľudia mu neveria. Preto vždy buďme sami sebou.

Ľubica: Táto zásada platí rovnako aj pri výbere outfitu, v ktorom sa rozhodnete prezentovať svoj názor pred publikom. Nekopírujte – inšpirujte sa.  A priori zostavené outfity v módnych časopisoch a vo výkladoch poskytujú všeobecný obraz bližšie nedefinovanej osoby a situácie, v ktorej sa nachádza. Preto buďte obozretní pri ich stopercentnom napodobňovaní. Na druhej strane, odporúčam sledovať outfity autorít, ktoré súvisia s oblasťou vášho záujmu, pretože vám pomôžu pri budovaní vášho štýlu z dlhodobého hľadiska.
  
2.       „Absolútna nepripravenosť“
Veronika:Improvizácia je skvelým nástrojom ovplyvňovania okolia pre tých, ktorí si veria a sú vo svojej oblasti odborníkmi. Ak ste si čo len trochu sami sebou, alebo témou, o ktorej hovoríte neistí, tak jediné, čo vás spasí, je dôsledná príprava s viacerými alternatívnymi scenármi. Preto venujme čas príprave.

Ľubica:Pripraviť sa dobre znamená pochopiť, že vaše publikum vás vníma ako celok. Čo hovoríte, je rovnako podstatné, ako v čom to hovoríte a ako to hovoríte. Keby vizuálny vnem nebol dôležitý, vaše publikum by sa mohlo stretnúť v miestnosti a vypočuť si audiozáznam vašej prezentácie. Myslite na to nielen pri tréningu gestikulácie, mimiky ale aj pri výbere outfitu.

3.       „Neznalosť cieľovej skupiny“
Veronika:Môžeme hovoriť múdro a zmysluplne, ale keď si neoveríme, k akému publiku prehovárame, buďme si istí, že publikum nám nebude rozumieť, stratíme jeho pozornosť a záujem. Preto hovorme rečou publika a oslovujme jeho motívy.

Ľubica:Neznalosť cieľovej skupiny z hľadiska výberu outfitu znamená neznalosť situácie, do ktorej vstupujete. Dbajte na miesto a čas vašej prezentácie, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú výber farieb, strihov a doplnkov.

4.       „Podceňovanie“
Veronika:Niekto podceňuje samého seba, prezentuje sa ostýchavo a s nedôverou alebo ospravedlneniami už vopred, hoci to, o čom hovorí je svätá pravda. Alebo aj naopak, podceňuje publikum a prihovára sa mu z piedestálu neomylného experta, na ktorého jeho poslucháči nemajú.  V ani jednom z týchto prípadov neuspeje. Preto konajte a pristupujte k svojmu okoliu vždy z pozície partnera.

Ľubica:O vašej istote či neistote vypovedá aj váš outfit. Korektným výberom jednotlivých prvkov outfitu si dokážete svoje publikum získať, alebo ho stratiť. Pokiaľ si nie ste istí vašim výberom, držte sa pravidla „menej je viac“ a v prípade neistoty zakompunujte do outfitu prvok, ktorý vo vás vyvoláva pocit bezpečia a komfortu.
 
5.       „Manipulácia“
Veronika:Používanie poloprávd, neúplných informácií, vypočítavých otázok prináša jednorázové víťazstvo a nikdy nie dlhodobý, dôveryhodný vzťah. Preto, ak nám ide o získanie druhých na svoju stranu, hrajme fér.

Ľubica:Neodporúčam vám ani zneužívať oblečenie v prospech vyvolania klamlivého dojmu o vašom postavení, či egu. Pokiaľ manipulujete falošným štýlom, prezradia vás slová a naopak. Aj v tomto prípade platí, že lož má krátke nohy.  


zdroj: Hospodárske noviny, č,42